thiết bị máy móc khấu trừ

thiết bị máy móc khấu trừ

Thanh lý máy móc

2018-1-20 · + Bản kê khai khấu hao máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển hoặc biên bản giám định máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển bị hư hỏng;" Như vậy, trong công văn đề nghị thanh lý, công ty phải nêu rõ lý do, hình thức thanh lý và phải có danh mục máy móc thiết bị đề nghị thanh lý.

Thuế GTGT đầu vào của những máy móc, thiết bị có giá trị ...

Thuế GTGT đầu vào của những máy móc, thiết bị có giá trị dưới 30.000.000đ (không phải Tài sản cố định) thì không được khấu trừ mà tính vào chi phí

Hướng dẫn tính thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nông ...

2017-3-29 · Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, tính, nộp thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định từ ngày 1/1/2015 đến ngày doanh nghiệp

Thời Gian Trích Khấu Hao Xe Máy Khấu Hao Bao Nhiêu ...

2021-10-24 · 12. Máy móc, thiết bị dùng trong lĩnh vực may mặc 5 10 13. Máy móc, đồ vật sử dụng trong nghề giấy 5 15 14. Máy móc, vật dụng phân phối, chế tao hoa màu, thực phẩm 7 15 15. Máy móc, sản phẩm công nghệ năng lượng điện hình họa, y tế 6 15 16. Máy 3

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài) thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Xem thêm: Các trường hợp không được hoàn thuế GTGT 2.3. Đối với tài sản cố định, máy móc, thiết bị

Công văn 361/TCT-CS Chính sách thuế đối với máy móc …

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2695/CT-KTT ngày 22/12/2016, công văn số 2395/CT-KTT ngày 17/11/2016, công văn số 2270/CT-KTT ngày 01/11/2016 và công văn số 2184/CT-KK&KTT của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc chính sách thuế đối với máy móc thiết bị …

DN nhập khẩu máy móc thiết bị phải nộp thuế GTGT

DN trong nước sản xuất và bán máy móc thiết bị phải chịu thuế GTGT, do vậy, DN NK máy móc. thiết bị phải nộp thuế GTGT là bình đẳng trước pháp luật. Ảnh: T.Trang. Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3-6-2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Thông tư 99/2000/TT-BTC hướng dẫn phân loại tập hợp các ...

2021-9-29 · Thông tư 99/2000/TT-BTC hướng dẫn phân loại tập hợp các máy móc, thiết bị của các thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo Biểu thuế nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đối với tổ chức tín dụng – Kế ...

2021-10-24 · Câu hỏi: Tại Khoản 3, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đối với tổ chức tín dụng.Các khoản chi phí liên quan đến tài sản cố định, máy móc, thiết bị không nêu rõ tại quy định trên như nhiên liệu chạy xe ô tô, chi …

Khấu trừ lương là gì? Các khoản khấu trừ lương mới nhất

2021-1-28 · Trong quá trình làm việc của mình, nếu người lao động chẳng may có làm hư hỏng máy móc, dụng cụ hay thiết bị phục vụ cho công việc thì doanh nghiệp sẽ tiến hành khấu trừ …

Điều kiện để chi phí khấu hao được tính vào chi phí được trừ ...

Chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ …

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng | Pháp Lý Khởi …

Số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 vẫn được khấu trừ. - Tài sản cố định, máy móc, thiết bị dùng phục vụ sản xuất

Khấu hao máy, thiết bị

2021-2-18 · Khấu hao máy móc thiết bị – Thẩm định giá Thành Đô (TDVC Khấu hao máy, thiết bị) – Khấu hao máy, thiết bị là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của máy, thiết bị vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng của máy, thiết bị.

Khấu hao nhà xưởng trong giai đoạn lắp đặt, chạy thử thiết …

2020-9-8 · Vì cải tạo nhà xưởng đã hoàn thành và có biên bản nghiệm thu, một số máy móc độc lập khác thì cũng ở trạng thái sẵn sàng sử dụng nên em ghi tăng tài sản và trích khấu hao thì chi phí khấu hao sẽ bị loại, vì không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Phương án đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết ...

2021-7-16 · Phương án đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị (hồ sơ thuế ban đầu) ( Kế toán 7E ) - Mẫu này nhằm phục vụ cho các đơn vị mới thành lập từ 01/01/2014 đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi thực hiện hồ sơ khai thuế ban ...

Công thức xác định thời gian khấu hao máy móc thiết bị

2021-8-6 · Căn cứ theo quy định nêu trên thì thiết bị. máy móc tạo tài sản cố định nếu không thuộc các trường hợp đặc biệt nêu trên thì sẽ được đưa vào khấu trừ thuế GTGT khi tính thuế GTGT phải nộp. Tuy nhiên, việc được đưa vào khấu hao thuế GTGT của tài sản cố định ...

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đối với tổ chức tín dụng – Kế to…

2021-7-23 · 15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế 6 15 16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình 3 15 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hóa 10

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

2021-7-23 · 15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế 6 15 16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình 3 15 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hóa 10

Nhập khẩu máy móc thiết bị

2020-2-29 · Nhập khẩu máy móc thiết bị. chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu 1 cái máy với thông tin như sau: 1) Tên tiếng Việt: Máy thu-hút bụi công nghiệp (quy cách máy: 1100*1230*1300mm).2) Dùng thu bụi của máy phun cát sắt đánh bóng linh kiện, được gắn liền và cố định vào máy phun cát.3 ...

Hướng dẫn phân bổ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

2017-10-23 · – Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; – Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp). 4.

Thanh lý TSCĐ đã hết thời gian khấu hao

2018-5-9 · Thanh lý TSCĐ đã hết thời gian khấu hao. Câu hỏi: 20429: Công ty vốn từ nước ngoài, máy móc thiết bị chủ yếu là nhập đầu tư và được miễn thuế, các TSCĐ đã hết thời gian khấu hao và có một công ty nước ngoài ở thị trường việt nam muốn mua lại hết thiết bị ...

Chi phí khấu hao là gì? Cách tính khấu hao máy móc, thiết ...

Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị còn lại = Giá trị máy móc, thiết bị còn lại/ Thời gian trích khấu hao còn lại Ưu điểm của cách tính này là mức khấu hao sẽ phân bố vào giá thành một cách đều đặn giúp giá thành sản phẩm trở nên ổn định.

Trọn bộ Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào ĐẦY ĐỦ …

2021-1-8 · Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ, máy móc, thiết bị (kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản này và thuế hoạt động khác như sửa chữa, bảo dưỡng) không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá TSCĐ và chi phí được trừ trong các trường

Kế toán Khấu hao Tài sản cố định

2020-4-15 · 15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế 6 15 16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình 3 15 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành …

Hóa Đơn Thiết Bị Máy Móc

– Hóa đơn thiết bị máy móc mang tính pháp lý nên việc dựa vào đó để có thể trừ bớt các chi phí mà công ty đã thu mua – Hóa đơn thiết bị máy móc được khấu trừ …

Khấu trừ thuế GTGT đối với tài sản cố định của cơ sở khám ...

2021-6-29 · Tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng; doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo.

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

2021-10-21 · 15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế 6 15 16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình 3 15 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hóa 10

Khấu hao tài sản cố định là gì? Cách tính khấu hao TSCĐ

2021-6-3 · 15. Thiết bị, máy móc điện ảnh, y tế 6 15 16. Thiết bị, máy móc viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình 3 15 17. Thiết bị, máy móc sản xuất dược phẩm 6 10 18. Thiết bị, máy móc công tác khác 5 12 19. Thiết bị, máy móc dùng trong …

Thuế GTGT của Tài sản cố định có được khấu trừ không?

Theo đó, các Thuế GTGT của Tài sản cố định không được khấu trừ khi tài sản đó phục vụ cho các mục đích sau sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng.